مبل کِین  مبل خاورمیانه شیراز|صندلی|مبل راحتی|مبل اداری|مبل سلطنتی|مبل اقساطی| چوب سنگ مشهد|مبلمان اتاق خواب|سرویس اتاق خواب|فروش اقساطی|بحرانی|مبلمان

هفت نفره مبلی سبک و راحت چوب آن در دو رنگ (خودرنگ،گردویی) قابل سفارش است دارای پایه های بلند جنس چوب راش ابرفشرده ۳۰ کیلویی این مبلمان با مبل تک هپی ترکیب خوبی در چیدمان به ما میدهد

مبل کِین

قیمت ۱۲,۳۵۵,۰۰۰ تومان

یک نفره(هپی)   ۱،۹۴۰،۰۰۰

دونفره  ۴،۰۹۸،۰۰۰

سه نفره    ۴،۳۷۷،۰۰۰

هر عدد کوسن ۷۱،۰۰۰ 

ست کامل: شامل دو عدد یک نفره هپی، یک عدد سه نفره کین و یک عدد دو نفره کین 

(قیمت ها بدون احتساب کوسن و به تومان هستند)

مشخصات:

هفت نفره

دو عدد تک نفره هپی 

یک عدد سه نفره 

یک عدد دو نفره

.این مبلمان با مبل تک هپی ترکیب خوبی در چیدمان به ما میدهد

مبلی سبک و راحت؛ چوب آن در دو رنگ (خودرنگ،گردویی) قابل سفارش است

قابلیت:

پایه های بلند آن امکان نظافت فضای زیر آن را فراهم می کند.

: ابعاد 

تک نفره هپی: طول ۷۹

نشیمن: ۵۲*۵۲  ـ  ارتفاع ۴۰

ارتفاع تکیه گاه ، عرض ت

ارتفاع کلی ۹۷

دونفره:  طول ۱۸۵

نشیمن: ۵۵*۱۴۰  ـ  ارتفاع ۴۰

ارتفاع کلی ۸۷

سه نفره:   طول ۲۱۰

نشیمن: ۵۵*۱۷۰  ـ  ارتفاع ۴۰

(اندازه ها به سانتی متر می باشد)

جنس:

چوب راش، ابرفشرده ۳۰ کیلویی