پا مبلی آنجل

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

مشخصات:

چرخ دار و قابل حرکت

صفحه روی میز قابل چرخش

قابلیت:

سبک و کوچک، با قابلیت حرکت و گردش صفحه؛ 

برای کارهای کوچک در فضای نشیمن و فضاهای جمعی استفاده میشود.

جنس:

پایه میانی و روکش صفحه ها چوب راش