نیمکت آنتیک

قیمت ۲,۰۰۸,۰۰۰ تومان

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

مشخصات:

دونفره

منطبق بر زمینه خانه های ایرانی و یادآور خانه های ایرانی

قابلیت:

قابل چیدمان با مبلمان و سرویس خواب آنتیک

جنس:

چوب راش و ابر سی و پنج کیلو