میز عسلی گریب

قیمت بر اساس نوع و سایز سنگ متفاوت است لطفا با نمایندگی های فروش تماس بگیرید. 

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید