میزغذاخوری سِلنا

قیمت ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

نهار خوری سلنا ۴ نفره ۱،۲۶۰،۰۰۰

نهارخوری سلنا ۶ نفره ۱،۴۵۰،۰۰۰

۱،۶۴۹،۰۰۰ نهارخوری سلنا ۸ نفره