میزغذاخوری روموس

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

 

مشخصات:

در اشکال مربع و مستطیل ؛

چهار، شش ،هشت و ده نفره می باشد.

 

ابعاد:

۴ نفره: طول و عرض ۱۰۰*۱۰۰ ، ارتفاع ۷۶ سانتی متر

۶ نفره: طول وعرض ۱۰۰*۱۶۰ ، ارتفاع ۷۶ سانتی متر 

۸ نفره: طول وعرض ۱۰۰*۲۰۰ ، ارتفاع ۷۶ سانتی متر   

 

جنس:

پایه ها چوب راش و صفحه میز روکش چوب راش