میزغذاخوری روموس

قیمت ۱,۹۲۲,۰۰۰ تومان

نهارخوری ۴ نفره   ۱،۹۲۲،۰۰۰

نهارخوری ۶ نفره   ۲،۱۰۴،۰۰۰

نهارخوری ۸ نفره   ۲،۲۶۴،۰۰۰

نهارخوری ۱۰ نفره   ۲،۶۷۱،۰۰۰

نهارخوری ۱۲ نفره   ۲،۸۳۳،۰۰۰

 (قیمت ها بدون احتساب صندلی و به تومان می باشند)

 

مشخصات:

در اشکال مربع و مستطیل ؛

چهار، شش ،هشت و ده نفره می باشد.

 

ابعاد:

۴ نفره: طول و عرض ۱۰۰*۱۰۰ ، ارتفاع ۷۶ سانتی متر

۶ نفره: طول وعرض ۱۰۰*۱۶۰ ، ارتفاع ۷۶ سانتی متر 

۸ نفره: طول وعرض ۱۰۰*۲۰۰ ، ارتفاع ۷۶ سانتی متر   

 

جنس:

پایه ها چوب راش و صفحه میز روکش چوب راش