میزغذاخوری تارا

قیمت ۱,۵۳۴,۰۰۰ تومان

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

نهارخوری ، صفحه شیشه ای ،4 نفره   ۱،۵۳۴،۰۰۰

نهارخوری ، صفحه شیشه ای، 6 نفره   ۱،۸۸۰،۰۰۰

(قیمت ها بدون احتساب صندلی و به تومان هستند)

مشخصات:

چهارنفره دایره شکل

شش نفره بیضی شکل

ابعاد:

۴ نفره

۶ نفره

قابلیت: 

صفحه شیشه ای آن امکان نمایان شدن طرح زیبای پایه را می دهد و پایه ها المانی از درختانی در هم تنیده هستند که به آسمان رسیده اند.

جنس:

سطح روی میز شیشه ای، پایه ها و محل اتصال آنها از جنس چوب راش می باشد.