میزغذاخوری تارا

قیمت ۱,۵۳۴,۰۰۰ تومان

نهارخوری ، صفحه شیشه ای ،4 نفره   ۱،۵۳۴،۰۰۰

نهارخوری ، صفحه شیشه ای، 6 نفره   ۱،۸۸۰،۰۰۰

(قیمت ها بدون احتساب صندلی و به تومان هستند)

 

مشخصات:

چهارنفره دایره شکل

شش نفره بیضی شکل

 

ابعاد:

۴ نفره

۶ نفره

 

قابلیت: 

صفحه شیشه ای آن امکان نمایان شدن طرح زیبای پایه را می دهد و پایه ها المانی از درختانی در هم تنیده هستند که به آسمان رسیده اند.

 

جنس:

سطح روی میز شیشه ای، پایه ها و محل اتصال آنها از جنس چوب راش می باشد.