میزغذاخوری النا

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

نهارخوری 4 نفره    ۱،۴۸۳،۰۰۰

نهارخوری 6 نفره    ۱،۶۹۲،۰۰۰

نهارخوری 8 نفره    ۱،۸۸۸،۰۰۰

نهارخوری دایره 4 نفره  ۱،۶۶۷،۰۰۰

نهارخوری دایره 6 نفره  ۱،۷۷۸،۰۰۰

(قیمت ها بدون احتساب صندلی و به تومان می باشند)

مشخصات:

در اشکال دایره ، مربع و مستطیل.

چهار،شش و هشت نفره.

ابعاد:

۴ نفره: طول و عرض ۱۰۰*۱۰۰ ، ارتفاع ۷۶ سانتی متر

۶ نفره: طول وعرض ۱۰۰*۱۶۰ ، ارتفاع ۷۶ سانتی متر 

۸ نفره: طول وعرض ۱۰۰*۲۰۰ ، ارتفاع ۷۶ سانتی متر 

دایره ۴ نفره : قطر 

  

قابلیت: 

پایه ها به وسط میز پیچ شده و قابلیت باز و بسته شدن دارد، به همین خاطر حمل آن راحت است. 

جنس:

پایه های میز ، سطح روی میز و حاشیه دور میز و همینطور محل اتصال

پایه به صفحه از جنس چوب راش می باشد.

صفحه دورو و روکش صفحه از چوب راش می باشد.