میزغذاخوری اسپاینر

قیمت ۲,۲۴۴,۰۰۰ تومان

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

میز غذاخوری ۸ نفره اسپینر  ۲،۲۴۴،۰۰۰

میز غذاخوری ۱۰ نفره اسپینر  ۲،۵۰۹،۰۰۰

قیمت ها به تومان است