میزغذاخوری آوا

قیمت ۱,۲۵۸,۰۰۰ تومان

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

صبحانه خوری ۴ نفره (پایه سفید) ۱،۱۱۰،۰۰۰

صبحانه خوری ۴ نفره(طرح چوب)  ۱،۵۱۲،۰۰۰

نهارخوری ۴ نفره ۱،۲۵۸،۰۰۰

ناهارخوری ۶ نفره  ۱،۶۰۴،۰۰۰ 

ناهارخوری ۸ نفره  ۱،۶۶۷،۰۰۰

(قیمت ها بدون احتساب صندلی و به تومان هستند)

مشخصات:

چهار، شش و هشت نفره؛

چهار نفره در دو ابعاد متفاوت ،صبحانه خوری و غذاخوری تولید میشود.

طرحی ساده با پایه های سفید.

صفحه روی میز در سه رنگ (خودرنگ،گردویی وسفید) تولید می شود.

  

ابعاد:

۴ نفره:در دو ابعاد متفاوت.

          طول و عرض ۹۰*۹۰ ، ارتفاع ۷۴ سانتی متر

          طول و عرض ۱۲۰*۷۵ ،ارتفاع ۷۴ سانتی متر

۶ نفره: طول وعرض ۹۰*۱۵۰ ، ارتفاع ۷۴ سانتی متر 

۸ نفره: طول وعرض ۹۰*۱۸۰ ، ارتفاع ۷۴ سانتی متر   

قابلیت: 

صفحه روی میز در سه رنگ (خودرنگ،گردویی وسفید) تولید می شود.

جنس:

پایه های میز ملامینه و روکش صفحه از چوب راش.