میزغذاخوری آنتیک

قیمت ۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان

مشخصات:

چهار نفره  ۱،۴۰۰،۰۰۰ 

شش نفره ۱،۷۷۰،۰۰۰

 

ابعاد:

 

قابلیت: 

 

جنس:

 روکش صفحه از چوب راش