میزغذاخوری آنتیک

قیمت ۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

مشخصات:

چهار نفره  ۱،۴۰۰،۰۰۰ 

شش نفره ۱،۷۷۰،۰۰۰

ابعاد:

قابلیت: 

جنس:

 روکش صفحه از چوب راش