مبل گِرندی

(قیمت ها به تومان و بدون احتساب کوسن هستند)

کوسن ۷۱۰۰۰

 

مشخصات:

مبلمان هفت نفره، دو عدد تک نفره، یک سه نفره، یک دو نفره

مبلی سبک و راحت

 

 

قابلیت:

 

 

: ابعاد 

یک نفره:  

نشیمن: 

تکیه گاه: 

ارتفاع کلی

دونفره:  

نشیمن: 

تکیه گاه: 

ارتفاع کلی 

سه نفره:   

(اندازه ها به سانتی متر می باشد)