مبل کِین

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

هر عدد کوسن ۷۱،۰۰۰ 

ست کامل: شامل دو عدد یک نفره هپی، یک عدد سه نفره کین و یک عدد دو نفره کین 

(قیمت ها بدون احتساب کوسن و به تومان هستند)

مشخصات:

هفت نفره

دو عدد تک نفره هپی 

یک عدد سه نفره 

یک عدد دو نفره

.این مبلمان با مبل تک هپی ترکیب خوبی در چیدمان به ما میدهد

مبلی سبک و راحت؛ چوب آن در دو رنگ (خودرنگ،گردویی) قابل سفارش است

قابلیت:

پایه های بلند آن امکان نظافت فضای زیر آن را فراهم می کند.

: ابعاد 

تک نفره هپی: طول ۷۹

نشیمن: ۵۲*۵۲  ـ  ارتفاع ۴۰

ارتفاع تکیه گاه ، عرض ت

ارتفاع کلی ۹۷

دونفره:  طول ۱۸۵

نشیمن: ۵۵*۱۴۰  ـ  ارتفاع ۴۰

ارتفاع کلی ۸۷

سه نفره:   طول ۲۱۰

نشیمن: ۵۵*۱۷۰  ـ  ارتفاع ۴۰

(اندازه ها به سانتی متر می باشد)

جنس:

چوب راش، ابرفشرده ۳۰ کیلویی