مبل ویلو

قیمت ۱۴,۶۸۷,۰۰۰ تومان

یک نفره     ۲،۶۰۲،۰۰۰

دونفره      ۳،۷۳۵،۰۰۰ 

سه نفره   ۴،۲۴۷،۰۰۰

کوسن سارا : ۷۱،۰۰۰

(قیمت ها به تومان و با احتساب پشتی مبل هستند) (کوسن سارا محاسبه نشده است)

مشخصات:

۷ نفره

دو عدد یک نفره

یک سه نفره

یک دو نفره

مناسب برای فضای نشیمن و پذیرایی

قابلیت: 

پارچه تشک و پشتی با زیپی که دارد قابل جداشن برای شستشو است

ابعاد:

یک نفره: طول ۱۰۰

نشیمن: طول و عرض ۷۳*۱۸۰   ؛   ارتفاع ۴۰

دونفره: طول ۱۷۸

نشیمن: طول و عرض ۷۳*۱۳۵   ؛   ارتفاع ۴۰

سه نفره: طول ۲۱۸

نشیمن: طول و عرض ۷۳*۱۸۰   ؛   ارتفاع ۴۰

(ارتفاع کل ۶۶ ، ارتفاع تکیه گاه ۵۴ ، ارتفاع نشیمن ۴۰ )

جنس: 

پاسنگ مبل نمای چوب و کلاف فلز می باشد