مبل هپی

مشخصات:

سبک و قابل حمل راحت، طراحی مدرن

 

قابلیت:

تکیه گاه بلندی دارد که آن را برای نشستن های طولانی مناسب کرده است.

پایه های بلند و سبک وزن بودن این مبل به ما امکان راحت نظافت کردن محیط را میدهد.

 

ابعاد:

طول و عرض 

نشیمن: ۵۴*۵۲  

فاصله نشیمن از کف ۴۰

ارتفاع تکیه گاه ۶۳

ارتفاع  ۹۰ 

اندازه ها به سانتی متر است.

 

جنس:

پایه ها چوب راش و کلاف آن فلزی است