مبل مینون

قیمت ۱۴,۵۶۶,۰۰۰ تومان

یک نفره     ۲،۷۸۶،۰۰۰   با احتساب یک عدد کوسن متوسط 

دونفره ۴،۰۰۳،۰۰۰   با احتساب سه عدد کوسن متوسط

سه نفره ۴،۹۹۱،۰۰۰  با احتساب چهار عدد کوسن متوسط

(قیمت ها به تومان و با کوسن است)

 

مشخصات:

۷ نفره

راحتی و مدرن

بالشتک های بزرگ

 

قابلیت:

قابل ترکیب با کوسن های متفاوت.

 

:ابعاد

یک نفره: طول و عرض کل ۹۱ * ۱۱۰  / طول و عرض نشیمن ۵۸*۶۵

دونفره: طول و عرض ۹۱ * ۱۷۰/ طول و عرض نشیمن ۱۱۶*۶۶

سه نفره: طول و عرض ۹۱ * ۲۲۷ / طول و عرض نشیمن ۱۷۵*۶۶

ارتفاع کل: ۶۰

ارتفاع نشیمن: ۳۷

اندازه ها به سانتی متر است

 

جنس:

کلاف فلز،پروفیل،ابر و پارچه.

پایه های U شکل از جنس آهن میباشند.