مبل لیمبا

قیمت ۱۳,۵۱۱,۰۰۰ تومان

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

قیمت:

ست هفت نفره (۱+۱+۲+۳)

قیمت با پارچه گروه A :‍‍‍ ت ۱۵.۱۳۱.۰۰۰

قیمت با پارچه گروه B : ت ۱۴.۳۲۱.۰۰۰

قیمت با پارچه گروه C : ت۱۳.۵۱۱.۰۰۰

قیمت   بدون   پارچه   :  ۱۲.۲۹۵.۰۰۰

(قیمت ها به تومان و بدون احتساب کوسن هستند)

کوسن ۷۱۰۰۰

مشخصات:

مبلمان راحتی ، هفت نفره

دو عدد یک نفر

یک عدد دونفره

یک عدد سه نفره

هفت نفره ، مبلمان خانگی مناسب برای فضاهای نشیمن می باشد. 

تکیه گاه و نشیمن بسیار نرمی دارد، به دلیل ارتفاع کم نسبت به سطح زمین، نشیمن راحتی دارد.

  ابعاد: 

یک نفره: طول و عرض ۹۰*۱۰۳ / نشیمن ۵۲*۶۰

دونفره: ۹۰*۱۸۵ / نشیمن ۱۳۴*۶۰

سه نفره: ۹۰*۲۲۴ / نشیمن ۱۷۰*۶۰

ارتفاع کل ۸۳

ارتفاع نشیمن ۴۰

جنس:

ابر ۳۵ کیلو

کلاف فلز

لایکو ورقی