صندلی سِمی

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

مشخصات:

سبک، تکیه گاه بلند،اجزای اصلی پوشیده شده از پارچه.

ابعاد: 

ارتفاع صندلی ۸۹ سانتی متر 

ارتفاع تکیه گاه ۴۴

ارتفاع نشیمن ۴۶

طول و عرض نشیمن گاه ۴۰*۴۰ 

قابلیت:

قسمت پایینی تکیه گاه،توده خالی ایجاد شده که به عنوان دستگیره ای برای جابه جایی استفاده میشود.

 جنس:

پایه ها از جنس چوب راش و اجزای دیگر پوشیده شده از ابر و پارچه.