سرویس اتاق خواب تک نفره رادوین

 • 1,760,000 تومان
 • 859,000 تومان
 • 479,000 تومان
 • 845,000 تومان
 • 1,370,000 تومان
 • 497,000 تومان
 • 1,360,000 تومان
 • 1,162,000 تومان
 • 558,000 تومان
 • 196,000 تومان
 • 322,000 تومان

مشخصات فنی سرویس خواب نوجوان رادوین به همراه تخت مهمان

سرویس نوجوان رادوین دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات و در عرض ۱۲۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

تخت : طول ۲۰۳cm  –  عرض ۱۲۴cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۰۵cm

تخت مهمان : طول ۱۹۰cm  –  عرض ۹۰cm  

میز تحریر : طول ۱۳۹cm  –  عرض ۴۲cm  –  ارتفاع ۱۳۲cm