سرویس اتاق خواب تک نفره آرسیما

تخت 120 1,598,000 تومان

تخت 90 1,323,000 تومان

پاتختی 686,000 تومان

دراور 1,358,000 تومان

قاب آینه 351,000 تومان

کتابخانه 711,000 تومان

میزتحریر 1,138,000 تومان

کمد 1,546,000 تومان

مشخصات فنی سرویس خواب نوجوان آرسیما

سرویس نوجوان آرسیما دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات و در عرض ۹۰ و ۱۲۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

 

تخت : طول ۲۱۰cm  –  عرض ۱۳۵cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۳۶cm

پاتختی : طول ۶۹cm  –  عرض ۴۸cm  –  ارتفاع ۵۳cm

کمد دو درب : طول ۱۰۸cm  –  عرض ۵۴cm  –  ارتفاع ۲۰۳cm

دراور و قاب آیینه : طول ۱۰۳cm  –  عرض ۴۷cm  –  ارتفاع ۱۴۷cm

میز تحریر : طول ۱۱۱cm  –  عرض ۵۵cm  –  ارتفاع ۱۵۸cm

کتابخانه : طول ۷۱cm  –  عرض ۴۰cm  –  ارتفاع ۱۷۸cm