سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره شیان

تخت 160 2,323,000 تومان

پاتختی 553,000 تومان

دراور 1,922,000 تومان

قاب آینه 386,000 تومان

عسلی 111,000 تومان

عسلی چرمی 285,000 تومان

کمد 1,691,000 تومان

فایل 1,295,000 تومان

آیینه قدی 470,000 تومان

مشخصات فنی سرویس خواب دونفره شیان

سرویس خواب شیان دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات است و در عرض ۱۶۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

 

تخت : طول ۲۰۲cm  –  عرض ۱۸۲cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۲۰cm

پاتختی : طول ۶۰cm  –  عرض ۳۹cm  –  ارتفاع ۳۹cm

کمد : طول ۸۹cm  –  عرض ۵۰cm  –  ارتفاع ۱۹۰cm

کنسول و قاب آیینه : طول ۱۲۶cm  –  عرض ۴۳cm  –  ارتفاع ۱۴۸cm

فایل : طول ۶۰cm  –  عرض ۳۹cm  –  ارتفاع ۹۹cm