سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره پانیذ

تخت 180 پانیذ 2,370,000 تومان
تخت 160پانیذ 2,188,000 تومان
پا تختی پانیذ 588,000 تومان
دراور پانیذ 1,845,000 تومان
قاب آیینه پانیذ 518,000 تومان
عسلی پانیذ 103,000 تومان
کمد دو درب پانیذ 1,780,000 تومان
فایل پانیذ 1,265,000 تومان
باکس تخت 160 پانیذ 156,000 تومان
باکس تخت 180 پانیذ 172,000 تومان
جک 160 پانیذ 370,000 تومان
جک 180 پانیذ 395,000 تومان
عسلی فوم دار پانیذ 263,000 تومان
آیینه قدی پانیذ 434,000 تومان
پاف جلو تخت 160 پانیذ 395,000 تومان

مشخصات فنی سرویس خواب دونفره پانیذ

تخت : طول ۲۰۵cm – عرض ۲۲۳cm – ارتفاع(سرتخت) ۱۲۰cm
پاتختی : طول ۶۰cm – عرض ۴۴cm – ارتفاع ۳۸cm
کمد : طول ۹۶cm – عرض ۵۰cm – ارتفاع ۱۹۷cm
کنسول : طول ۱۱۰cm – عرض ۴۴cm – ارتفاع ۷۳cm
فایل : طول ۶۰cm – عرض ۴۴cm – ارتفاع ۹۰cm