سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره گلشید

لطفا برای قیمت به سایت کارخانه سنا مراجعه کنید

 

مشخصات فنی سرویس خواب دونفره گلشید

سرویس خواب دو نفره گلشید دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات و در عرض ۱۸۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

 

تخت : طول ۲۰۰cm  –  عرض ۲۰۸cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۲۸cm

پاتختی : طول ۵۴cm  –  عرض ۴۹cm  –  ارتفاع ۴۷cm

کمد  : طول ۱۰۳cm  –  عرض ۵۵cm  –  ارتفاع ۲۰۱cm

دراور : طول ۱۳۴cm  –  عرض ۵۳cm  –  ارتفاع ۹۴cm

فایل : طول ۶۴cm  –  عرض ۵۰cm  –  ارتفاع ۱۰۰cm