سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره گلشید

تخت 180 2,371,000 تومان

پاتختی 571,000 تومان

کنسول 1,320,000 تومان

قاب آیینه 272,000 تومان

عسلی چوبی 111,000 تومان

عسلی چرم 285,000 تومان

کمد 1,412,000 تومان

فایل 1,155,000 تومان

مشخصات فنی سرویس خواب دونفره گلشید

سرویس خواب دو نفره گلشید دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات و در عرض ۱۸۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

 

تخت : طول ۲۰۰cm  –  عرض ۲۰۸cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۲۸cm

پاتختی : طول ۵۴cm  –  عرض ۴۹cm  –  ارتفاع ۴۷cm

کمد  : طول ۱۰۳cm  –  عرض ۵۵cm  –  ارتفاع ۲۰۱cm

دراور : طول ۱۳۴cm  –  عرض ۵۳cm  –  ارتفاع ۹۴cm

فایل : طول ۶۴cm  –  عرض ۵۰cm  –  ارتفاع ۱۰۰cm