سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره لیانا

  • 2,585,000 تومان
  • 284,000 تومان
  • 284,000 تومان
  • 764,000 تومان
  • 223,000 تومان
  • 103,000 تومان
  • 263,000 تومان
  • 1,152,000 تومان
  • 791,000 تومان

مشخصات فنی سرویس خواب دونفره لیانا

سرویس خواب دو نفره لیانا دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات و در عرض ۱۶۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

تخت : طول ۲۳۵cm  –  عرض ۱۷۷cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۹۰cm

پاتختی : طول ۶۱cm  –  عرض ۴۴cm  –  ارتفاع ۳۳cm

کمد  : طول ۹۱cm  –  عرض ۵۶cm  –  ارتفاع ۲۰۲cm

دراور : طول ۱۰۶cm  –  عرض ۴۴cm  –  ارتفاع ۷۴cm

فایل : طول ۶۱cm  –  عرض ۴۴cm  –  ارتفاع ۱۱۶cm

آیینه قدی : طول ۴۵cm  –  عرض ۳۰cm  –  ارتفاع ۱۶۴cm