سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره لیانا

تخت 160 2,801,000 تومان

پاتختی 308,000 تومان

دراور 827,000 تومان

قاب آینه 242,000 تومان

عسلی چوبی 111,000 تومان

عسلی چرمی 285,000 تومان

کمد دو درب 1,248,000 تومان

فایل 857,000 تومان

آیینه قدی 470,000 تومان

مشخصات فنی سرویس خواب دونفره لیانا

سرویس خواب دو نفره لیانا دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات و در عرض ۱۶۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

 

تخت : طول ۲۳۵cm  –  عرض ۱۷۷cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۹۰cm

پاتختی : طول ۶۱cm  –  عرض ۴۴cm  –  ارتفاع ۳۳cm

کمد  : طول ۹۱cm  –  عرض ۵۶cm  –  ارتفاع ۲۰۲cm

دراور : طول ۱۰۶cm  –  عرض ۴۴cm  –  ارتفاع ۷۴cm

فایل : طول ۶۱cm  –  عرض ۴۴cm  –  ارتفاع ۱۱۶cm

آیینه قدی : طول ۴۵cm  –  عرض ۳۰cm  –  ارتفاع ۱۶۴cm