سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره آکاژو

  • 2,548,000 تومان
  • 2,759,000 تومان
  • 791,000 تومان
  • 1,967,000 تومان
  • 290,000 تومان
  • 103,000 تومان
  • 263,000 تومان
  • 1,465,000 تومان
  • 1,369,000 تومان
  • 2,167,000 تومان

مشخصات فنی سرویس خواب دونفره آکاژو

سرویس خواب دو نفره آکاژو دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات و در عرض ۱۶۰ و ۱۸۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

تخت : طول ۲۳۸cm  –  عرض ۲۰۶cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۳۴cm

پاتختی : طول ۷۲cm  –  عرض ۵۷cm  –  ارتفاع ۴۹cm

کمد دو درب : طول ۹۵cm  –  عرض ۵۳cm  –  ارتفاع ۲۰۰cm

کمد دو درب ریلی : طول ۱۳۰cm  –  عرض ۵۹cm  –  ارتفاع ۲۰۰cm

کنسول و قاب آیینه : طول ۱۳۳cm  –  عرض ۵۷cm  –  ارتفاع ۱۳۹cm

فایل : طول ۷۲cm  –  عرض ۵۷cm  –  ارتفاع ۱۰۶cm

آیینه قدی : طول ۴۵cm  –  عرض ۳۰cm  –  ارتفاع ۱۶۴cm