سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره آکاژو

تخت 180 2,851,000 تومان
تخت 160 2,633,000 تومان
پاتختی 817,000 تومان
کنسول 2,033,000 تومان
قاب آینه 300,000 تومان
عسلی چوبی 106,000 تومان
عسلی چرمی 271,000 تومان
فایل 1,514,000 تومان
کمد عرض 90 1,415,000 تومان
کمد ریلی – عرض 130 2,240,000 تومان
آیینه قدی 448,000 تومان

مشخصات فنی سرویس خواب دونفره آکاژو

سرویس خواب دو نفره آکاژو دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات و در عرض ۱۶۰ و ۱۸۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

 

تخت : طول ۲۳۸cm  –  عرض ۲۰۶cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۳۴cm

پاتختی : طول ۷۲cm  –  عرض ۵۷cm  –  ارتفاع ۴۹cm

کمد دو درب : طول ۹۵cm  –  عرض ۵۳cm  –  ارتفاع ۲۰۰cm

کمد دو درب ریلی : طول ۱۳۰cm  –  عرض ۵۹cm  –  ارتفاع ۲۰۰cm

کنسول و قاب آیینه : طول ۱۳۳cm  –  عرض ۵۷cm  –  ارتفاع ۱۳۹cm

فایل : طول ۷۲cm  –  عرض ۵۷cm  –  ارتفاع ۱۰۶cm

آیینه قدی : طول ۴۵cm  –  عرض ۳۰cm  –  ارتفاع ۱۶۴cm