سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره آکاژو

لطفا برای قیمت به سایت کارخانه سنا مراجعه کنید

 

مشخصات فنی سرویس خواب دونفره آکاژو

سرویس خواب دو نفره آکاژو دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات و در عرض ۱۶۰ و ۱۸۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

 

تخت : طول ۲۳۸cm  –  عرض ۲۰۶cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۳۴cm

پاتختی : طول ۷۲cm  –  عرض ۵۷cm  –  ارتفاع ۴۹cm

کمد دو درب : طول ۹۵cm  –  عرض ۵۳cm  –  ارتفاع ۲۰۰cm

کمد دو درب ریلی : طول ۱۳۰cm  –  عرض ۵۹cm  –  ارتفاع ۲۰۰cm

کنسول و قاب آیینه : طول ۱۳۳cm  –  عرض ۵۷cm  –  ارتفاع ۱۳۹cm

فایل : طول ۷۲cm  –  عرض ۵۷cm  –  ارتفاع ۱۰۶cm

آیینه قدی : طول ۴۵cm  –  عرض ۳۰cm  –  ارتفاع ۱۶۴cm