سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره آکاژو

تخت 180 2,851,000 تومان
تخت 160 2,633,000 تومان

تخت 180 2,994,000 تومان

تخت 160 2,765,000 تومان

پاتختی 858,000 تومان

کنسول 2,135,000 تومان

قاب آینه 315,000 تومان

عسلی چوبی 111,000 تومان

عسلی چرمی 285,000 تومان

فایل 1,590,000 تومان

کمد عرض 90 1,486,000 تومان

کمد ریلی – عرض 130 2,352,000 تومان

آیینه قدی 470,000 تومان

مشخصات فنی سرویس خواب دونفره آکاژو

سرویس خواب دو نفره آکاژو دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات و در عرض ۱۶۰ و ۱۸۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

 

تخت : طول ۲۳۸cm  –  عرض ۲۰۶cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۳۴cm

پاتختی : طول ۷۲cm  –  عرض ۵۷cm  –  ارتفاع ۴۹cm

کمد دو درب : طول ۹۵cm  –  عرض ۵۳cm  –  ارتفاع ۲۰۰cm

کمد دو درب ریلی : طول ۱۳۰cm  –  عرض ۵۹cm  –  ارتفاع ۲۰۰cm

کنسول و قاب آیینه : طول ۱۳۳cm  –  عرض ۵۷cm  –  ارتفاع ۱۳۹cm

فایل : طول ۷۲cm  –  عرض ۵۷cm  –  ارتفاع ۱۰۶cm

آیینه قدی : طول ۴۵cm  –  عرض ۳۰cm  –  ارتفاع ۱۶۴cm