سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره آرشیدا

تخت 180 2,200,000 تومان

تخت 160 1,994,000 تومان

پاتختی 720,000 تومان

کنسول 1,710,000 تومان

قاب آینه 415,000 تومان

عسلی چوبی 111,000 تومان

عسلی چرمی 285,000 تومان

کمد دو درب 1,623,000 تومان

فایل 1,513,000 تومان

آیینه قدی 470,000 تومان

 

 

رویس خواب دونفره آرشیدا

سرویس خواب دو نفره آرشیدا دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات و در عرض ۱۶۰ و ۱۸۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

 

تخت : طول ۲۱۵cm  –  عرض ۲۱۰cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۳۶cm

پاتختی : طول ۶۹cm  –  عرض ۴۸cm  –  ارتفاع ۵۳cm

کمد : طول ۱۰۸cm  –  عرض ۵۴cm  –  ارتفاع ۲۰۳cm

کنسول و قاب آیینه : طول ۱۳۳cm  –  عرض ۴۸cm  –  ارتفاع ۱۵۰cm

فایل : طول ۶۹cm  –  عرض ۴۸cm  –  ارتفاع ۱۰۵cm

آیینه قدی : طول ۴۵cm  –  عرض ۳۰cm  –  ارتفاع ۱۵۰cm