سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره آرشیدا


تخت 180 2,095,000 تومان
تخت 160 1,899,000 تومان
پاتختی 686,000 تومان
کنسول 1,629,000 تومان
قاب آینه 395,000 تومان
عسلی چوبی 106,000 تومان
عسلی چرمی 271,000 تومان
کمد دو درب 1,546,000 تومان
فایل 1,441,000 تومان
آیینه قدی 448,000 تومان

مشخصات فنی سرویس خواب دونفره آرشیدا

سرویس خواب دو نفره آرشیدا دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات و در عرض ۱۶۰ و ۱۸۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

 

تخت : طول ۲۱۵cm  –  عرض ۲۱۰cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۳۶cm

پاتختی : طول ۶۹cm  –  عرض ۴۸cm  –  ارتفاع ۵۳cm

کمد : طول ۱۰۸cm  –  عرض ۵۴cm  –  ارتفاع ۲۰۳cm

کنسول و قاب آیینه : طول ۱۳۳cm  –  عرض ۴۸cm  –  ارتفاع ۱۵۰cm

فایل : طول ۶۹cm  –  عرض ۴۸cm  –  ارتفاع ۱۰۵cm

آیینه قدی : طول ۴۵cm  –  عرض ۳۰cm  –  ارتفاع ۱۵۰cm