سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره آرشیدا

  • 1,840,000 تومان
  • 665,000 تومان
  • 1,579,000 تومان
  • 383,000 تومان
  • 103,000 تومان
  • 263,000 تومان
  • 1,498,000 تومان
  • 1,396,000 تومان

مشخصات فنی سرویس خواب دونفره آرشیدا

سرویس خواب دو نفره آرشیدا دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات و در عرض ۱۶۰ و ۱۸۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

تخت : طول ۲۱۵cm  –  عرض ۲۱۰cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۳۶cm

پاتختی : طول ۶۹cm  –  عرض ۴۸cm  –  ارتفاع ۵۳cm

کمد : طول ۱۰۸cm  –  عرض ۵۴cm  –  ارتفاع ۲۰۳cm

کنسول و قاب آیینه : طول ۱۳۳cm  –  عرض ۴۸cm  –  ارتفاع ۱۵۰cm

فایل : طول ۶۹cm  –  عرض ۴۸cm  –  ارتفاع ۱۰۵cm

آیینه قدی : طول ۴۵cm  –  عرض ۳۰cm  –  ارتفاع ۱۵۰cm