سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره آرشیدا

لطفا برای قیمت به سایت کارخانه سنا مراجعه کنید

 

رویس خواب دونفره آرشیدا

سرویس خواب دو نفره آرشیدا دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات و در عرض ۱۶۰ و ۱۸۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

 

تخت : طول ۲۱۵cm  –  عرض ۲۱۰cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۳۶cm

پاتختی : طول ۶۹cm  –  عرض ۴۸cm  –  ارتفاع ۵۳cm

کمد : طول ۱۰۸cm  –  عرض ۵۴cm  –  ارتفاع ۲۰۳cm

کنسول و قاب آیینه : طول ۱۳۳cm  –  عرض ۴۸cm  –  ارتفاع ۱۵۰cm

فایل : طول ۶۹cm  –  عرض ۴۸cm  –  ارتفاع ۱۰۵cm

آیینه قدی : طول ۴۵cm  –  عرض ۳۰cm  –  ارتفاع ۱۵۰cm