سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره رومیسا

تخت 2,300,000 تومان

پاتختی 466,000 تومان

کنسول 1,285,000 تومان

قاب آینه 720,000 تومان

عسلی چوبی 111,000 تومان

عسلی چرمی 285,000 تومان

کمد عرض 130 1,951,000 تومان

مشخصات فنی سرویس خواب دونفره رومیسا

سرویس خواب دو نفره رومیسا دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات و در عرض ۱۶۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

 

تخت : طول ۲۵۰cm  –  عرض ۲۱۰cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۱۰cm

پاتختی : طول ۶۰cm  –  عرض ۴۲cm  –  ارتفاع ۴۳cm

کمد  : طول ۱۳۱cm  –  عرض ۵۲cm  –  ارتفاع ۲۰۰cm

دراور و قاب آیینه : طول ۱۳۰cm  –  عرض ۴۳cm  –  ارتفاع ۱۷۰cm

آیینه قدی : طول ۴۵cm  –  عرض ۳۰cm  –  ارتفاع ۱۶۴cm