سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره رومیسا

  • 2,122,000 تومان
  • 430,000 تومان
  • 1,186,000 تومان
  • 665,000 تومان
  • 103,000 تومان
  • 263,000 تومان
  • 1,800,000 تومان

مشخصات فنی سرویس خواب دونفره رومیسا

سرویس خواب دو نفره رومیسا دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات و در عرض ۱۶۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

تخت : طول ۲۵۰cm  –  عرض ۲۱۰cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۱۰cm

پاتختی : طول ۶۰cm  –  عرض ۴۲cm  –  ارتفاع ۴۳cm

کمد  : طول ۱۳۱cm  –  عرض ۵۲cm  –  ارتفاع ۲۰۰cm

دراور و قاب آیینه : طول ۱۳۰cm  –  عرض ۴۳cm  –  ارتفاع ۱۷۰cm

آیینه قدی : طول ۴۵cm  –  عرض ۳۰cm  –  ارتفاع ۱۶۴cm