سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره پرنسا

تخت 160 2,267,000 تومان

پاتختی 720,000 تومان

کنسول 1,335,000 تومان

قاب آینه 399,000 تومان

عسلی چوبی 111,000 تومان

عسلی چرمی 285,000 تومان

کمد دو درب 1,682,000 تومان

فایل 1,348,000 تومان

سرویس خواب پرنسا دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات

سرویس خواب سنا در عرض ۱۶۰ قابل سفارش میباشد .