سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره سنا

 • 1,356,000 تومان
 • 1,214,000 تومان
 • 1,021,000 تومان
 • 834,000 تومان
 • 421,000 تومان
 • 1,218,000 تومان
 • 319,000 تومان
 • 103,000 تومان
 • 263,000 تومان
 • 1,453,000 تومان
 • 486,000 تومان
 • 931,000 تومان
 • 1,051,000 تومان

مشخصات فنی سرویس خواب سنا

سرویس خواب سنا دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات

سرویس خواب سنا در عرض ۹۰ – ۱۲۰ – ۱۶۰ و ۱۸۰ قابل سفارش میباشد .

تخت ۱۸۰ : طول ۲۰۵cm  –  عرض ۱۸۳cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۰۴cm

تخت ۱۶۰ : طول ۲۰۵cm  –  عرض ۱۶۳cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۰۴cm

تخت ۱۲۰ : طول ۲۰۰cm  –  عرض ۱۲۳cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۹۵cm

تخت ۹۰ : طول ۲۰۰cm  –  عرض ۹۳cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۹۵cm

پاتختی : طول ۵۰cm  –  عرض ۴۳cm  –  ارتفاع ۴۸cm

کمد  : طول ۹۲cm  –  عرض ۵۲cm  –  ارتفاع ۲۰۰cm

دراور و قاب آیینه : طول ۱۰۵cm  –  عرض ۴۵cm  –  ارتفاع ۱۴۷cm

فایل : طول ۵۹cm  –  عرض ۴۵cm  –  ارتفاع ۹۶cm

آیینه قدی : طول ۴۵cm  –  عرض ۳۰cm  –  ارتفاع ۱۷۵cm