سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره رایکا

  • 1,933,000 تومان
  • 466,000 تومان
  • 2,088,000 تومان
  • 103,000 تومان
  • 263,000 تومان
  • 1,469,000 تومان
  • 1,102,000 تومان
  • 1,314,000 تومان

مشخصات فنی سرویس خواب رایکا

سرویس خواب رایکا دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات

سرویس خواب رایکا در عرض ۱۶۰ قابل سفارش میباشد .

تخت ۱۶۰ : طول ۲۱۰cm  –  عرض(سرتخت) ۲۴۶cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۰۴cm

پاتختی : طول ۶۰cm  –  عرض ۴۲cm  –  ارتفاع ۳۶cm

کمد  : طول ۹۰cm  –  عرض ۵۰cm  –  ارتفاع ۲۰۰cm

دراور و قاب آیینه : طول ۱۲۸cm  –  عرض ۴۵cm  –  ارتفاع ۱۸۴cm

فایل : طول ۶۰cm  –  عرض ۴۵cm  –  ارتفاع ۹۸cm

آیینه قدی : طول ۴۵cm  –  عرض ۳۰cm  –  ارتفاع ۱۷۵cm