سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره برفین

  • 1,907,000 تومان
  • 469,000 تومان
  • 1,345,000 تومان
  • 552,000 تومان
  • 103,000 تومان
  • 263,000 تومان
  • 1,508,000 تومان
  • 434,000 تومان

مشخصات فنی سرویس خواب دونفره برفین

سرویس خواب دو نفره برفین دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات و در عرض ۱۶۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

تخت : طول ۲۰۵cm  –  عرض ۲۰۲cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۱۰cm

پاتختی : طول ۶۰cm  –  عرض ۴۲cm  –  ارتفاع ۴۴cm

کمد  : طول ۱۰۳cm  –  عرض ۵۳cm  –  ارتفاع ۲۰۲cm

دراور و قاب آیینه : طول ۱۲۸cm  –  عرض ۴۵cm  –  ارتفاع ۱۵۷cm

آیینه قدی : طول ۴۵cm  –  عرض ۳۰cm  –  ارتفاع ۱۶۴cm