سرویس مبلمان اتاق خواب دونفره برفین

تخت 2,066,000 تومان

پاتختی 508,000 تومان

کنسول 1,457,000 تومان

قاب آینه 599,000 تومان

عسلی چوبی 111,000 تومان

عسلی چرمی 285,000 تومان

کمد 1,634,000 تومان

آینه قدی 470,000 تومان

مشخصات فنی سرویس خواب دونفره برفین

سرویس خواب دو نفره برفین دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات و در عرض ۱۶۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

 

تخت : طول ۲۰۵cm  –  عرض ۲۰۲cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۱۱۰cm

پاتختی : طول ۶۰cm  –  عرض ۴۲cm  –  ارتفاع ۴۴cm

کمد  : طول ۱۰۳cm  –  عرض ۵۳cm  –  ارتفاع ۲۰۲cm

دراور و قاب آیینه : طول ۱۲۸cm  –  عرض ۴۵cm  –  ارتفاع ۱۵۷cm

آیینه قدی : طول ۴۵cm  –  عرض ۳۰cm  –  ارتفاع ۱۶۴cm