سرویس اتاق خواب تک نفره گلسا

 • تخت 120 1,848,000 تومان

  پاتختی 720,000 تومان

  میز آرایش 1,640,000 تومان

  قاب آینه 350,000 تومان

  کتابخانه 1,016,000 تومان

  میزتحریر 1,133,000 تومان

  رابط میز تحریر 415,000 تومان

  کمد 1,682,000 تومان

  عسلی چوبی 111,000 تومان

  عسلی چرمی 285,000 تومان

 • سرویس خواب یک نفره عرض ۹۰ سنا
 • این سرویس در عرض ۱۲۰ نیز قابل سفارس است .