سرویس اتاق خواب تک نفره سیتی

 تخت 120 1,484,000 تومان
پاتختی 397,000 تومان
دراور و قاب آینه 1,393,000 تومان
کتابخانه 986,000 تومان
میز تحریر 1,395,000 تومان
فایل 716,000 تومان
کمد 1,358,000 تومان
عسلی چوبی 106,000 تومان
عسلی چرمی 271,000 تومان

سرویس خواب سیتی دارای ۴۰ ماه ضمانت و ۵ سال خدمات و در عرض ۱۲۰ قابل تولید و سفارش می باشد .

 

تخت : طول ۲۱۱cm  –  عرض ۱۳۷cm  –  ارتفاع(سرتخت) ۹۹cm

پاتختی : طول ۵۰cm  –  عرض ۴۵cm  –  ارتفاع ۳۶cm

فایل : طول ۴۵cm  –  عرض ۴۵cm  –  ارتفاع ۶۰cm

کمد : طول ۹۰cm  –  عرض ۵۱cm  –  ارتفاع ۱۹۲cm

دراور و قاب آیینه : طول ۸۸cm  –  عرض ۴۷cm  –  ارتفاع ۱۴۰cm

میز تحریر : طول ۱۲۶cm  –  عرض ۶۶cm  –  ارتفاع ۱۸۷cm

کتابخانه : طول ۸۵cm  –  عرض ۳۵cm  –  ارتفاع ۱۷۰cm