جلو مبلی ژاسمین

قیمت ۸۹۹,۰۰۰ تومان

جلومبلی ژاسمین  ۸۹۹،۰۰۰

بغل مبلی ژاسمین  ۶۶۷،۰۰۰

(قیمت ها به تومان هستند)

 

مشخصات:

جلو مبلی و بغل مبلی،

رنگ پایه متغیر، سطح روی امکان شیشه ای و چوبی بودن دارد.

  

ابعاد:

 جلو مبلی : قطر ۱۱۰ سانتی متر

 بغل مبلی: قطر ۷۰ سانتی متر

 

قابلیت:

سبک وزن و حمل آن راحت است.

 

جنس:

پایه میز فلزی، صفحه بغل مبلی و کف  جلو مبلی چوب راش است.