جلومبلی کلودیا

قیمت ۱,۵۰۸,۰۰۰ تومان

مشخصات:

ـ جلو مبلی مستطیل

ـ جلو مبلی مربع در دو ابعاد

جلو مبلی ۱۲۰*۱۲۰   ۱،۷۵۸،۰۰۰

جلومبلی ۷۵*۱۲۰     ۱،۴۸۳،۰۰۰

جلومبلی ۷۵*۷۵    ۱،۲۸۵،۰۰۰

ـ بغل مبلی مربع 

ابعاد:

مستطیل ۱۲۰ * ۷۵

مربع ۱۰۰*۱۰۰

مربع ۱۲۰*۱۲۰

مربع  ۷۵*۷۵

قابلیت:

تفاوت این جلو مبلی در تنوع ابعاد و اندازه آن است که امکان چیدمان در فضاهای مختلف را فراهم میکند.

جنس:

پایه ها و روکش صفحه از چوب راش