جلومبلی کارن

قیمت ۲,۱۰۵,۰۰۰ تومان

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

۲،۱۰۵،۰۰۰   جلومبلی خودرنگ،طرح چوب

۱،۵۷۵،۰۰۰   جلومبلی خودرنگ و سفید

(قیمت ها به تومان هستند)

مشخصات:

جلومبلی مربع در دو حالت ؛ خودرنگ، طرح چوب و خودرنگ، سفید

(قیمت ها به تومان هستند)

قابلیت:

کاربرد میز، جلومبلی هست که فضایی به شکل کشو و همینطور فضایی خالی برای قرارگیری ظروف و وسایل دارد.

جنس:

پایه ها و روکش میز چوب راش