جلومبلی سُلو

قیمت ۹۴۷,۰۰۰ تومان

قیمت:

۹۴۷،۰۰۰      جلومبلی گرد

۷۰۹،۰۰۰   جلومبلی بیضی

عسلی سولو     ۱،۰۱۴،۰۰۰

(قیمت ها به تومان هستند)

 

مشخصات:

 سبک و قابل حمل

جلو مبلی: بیضی،گرد

عسلی:گرد

 

ابعاد:

جلو مبلی:

ـ بیضی  ۱۲۰*۶۰

ـ گرد قطر ۱۰۰   

عسلی:

 

قابلیت: 

پایه ها پیچی با قابلیت نصب سریع.

میز سبک و قابل حمل 

 

جنس:

پایه ها از چوب چند لایه ،خم شده با دستگاه

صفحه رو و زیر میز روکش چوب راش