جلومبلی سُلو

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

مشخصات:

 سبک و قابل حمل

جلو مبلی: بیضی،گرد

عسلی:گرد

ابعاد:

جلو مبلی:

ـ بیضی  ۱۲۰*۶۰

ـ گرد قطر ۱۰۰   

عسلی:

قابلیت: 

پایه ها پیچی با قابلیت نصب سریع.

میز سبک و قابل حمل 

جنس:

پایه ها از چوب چند لایه ،خم شده با دستگاه

صفحه رو و زیر میز روکش چوب راش