جلومبلی النا

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

مشخصات:

دایره شکل و تمام چوب

جنس:

پایه ها چوب راش ۲ صفحه میز روکش چوب راش است.