جلومبلی آوا

قیمت ۱,۶۱۴,۰۰۰ تومان

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

جلومبلی مربع ۱۰۰*۱۰۰    ۱،۰۲۸،۰۰۰

جلومبلی مربع مستطیل ۶۰*۱۲۰   ۸۲۵،۰۰۰

میز جلو مبلی مستطیل (میزکار،آوا پلاس)  ۱،۶۱۴،۰۰۰

جلومبلی مربع ۱۰۰*۱۰۰(طرح چوب)       ۱،۲۶۲،۰۰۰

جلومبلی مستطیل ۶۰*۱۲۰(طرح چوب)   ۱،۱۰۴،۰۰۰

بغل مبلی مربع۶۰*۶۰    ۸۶۴،۰۰۰ 

(قیمت ها به تومان هستند)

مشخصات:

پایه ها سفید

رنگ صفحه میز خودرنگ و پایه ها در دو رنگ سفید و یا خودرنگ تولید می شوند.

این نوع میز، شامل جلو مبلی, بغل مبلی ساده و همینطور نوعی از جلو مبلی که به حالت میز کار قابل تبدیل می باشد. 

ابعاد:

۱۲۰*۶۰ جلو مبلی

۶۰*۶۰ بغل مبلی

قابلیت: 

یکی از میزهای جلو مبلی به حالت میزکار هم تبدیل میشود

جنس:

 روکش صفحه و پایه ها  چوب راش