جلومبلی آنتیک

قیمت ۹۶۰,۰۰۰ تومان

برای اطمینان از قیمت به سایت کارخانه چوب سنگ مراجعه کنید

جلومبلی  مستطیل (۱۲۰*۶۰)    ۱،۱۶۹،۰۰۰

بغل مبلی مربع (۶۰*۶۰)        ۹۶۰،۰۰۰

(قیمت ها به تومان هستند)

مشخصات:

طرح ساده و ظریف پایه های میز یادآور خانه های قدیمی ایران است.

جلومبلی  مستطیل ۱۲۰*۶۰ 

بغل مبلی مربع ۶۰*۶۰

قابلیت:

سبک و قابل حمل

جنس:

پایه ها چوب راش، صفحه روی میز روکش چوب راش است